Sensitive unge

ISBN: 9788799732227

Sidetal: 360
Hæftet
1. udgave – 1. oplag
Udgivelsesdato: 25-09-2015

DKK  199,95

Efterfølgeren til Sensitive børn!

Fortsættelsen til bestselleren Sensitive børn, der udkom i september 2014. Sensitive unge er den første bog nogensinde, der beskriver, hvordan det er at være ung og sensitiv.

Sensitive unge er en bog, der, på samme måde som Sensitive børn, handler om, hvordan den unge ser verden. Mange sensitive unge bliver misforståede både af sig selv og af deres omgivelser. Ofte bliver deres behov og vanskeligheder slået hen som, ’at de bare er i puberteten’.

Nogle af de unge, der dropper ud af ungdomsuddannelserne, kunne meget vel være unge sensitive, der ikke trives i de rammer, de unge skal fungere under. Bogen belyser, hvilke redskaber og rammer der skal til, for at også de sensitive unge kan trives både i hjemmet, i fritidslivet og i uddannelsessystemet.

Bogen omfatter unge fra 13-20 år. Den bygger på en række interviews med unge, så det bliver de unge selv, der fortæller, hvordan de oplever deres verden, og hvad de har brug for fra omgivelserne. Derudover vil der være interviews med forældre og forskellige faggrupper omkring de unge for at afdække problematikker og løsningsmuligheder. Forfatterne kæder det hele sammen og giver deres egne menneskelige og faglige bidrag.

Om forfatteren – Athina Delskov

Athina Delskov er psykolog og har en række terapeutuddannelser bag sig.

Hun har fået sin første omfattende viden om sensitive personlighedstræk gennem arbejdet med særligt sensitive børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser eller selvskade. Ifølge Athina Delskov var det nødvendigt virkelig at forstå disse personer for at kunne hjælpe dem med at skabe en tilværelse i harmoni med sensitiviteten samt et liv uden spiseforstyrrelse og selvskade. I 2009 besluttede hun at udbrede sine erfaringer til sensitive mennesker generelt.

Gennem de sidste mange år har Athina rådgivet forældre til sensitive børn, noget af denne rådgivning er foregået i forældregrupper. Hun har også holdt mange foredrag og workshops om særligt sensitive børn. Athina er derudover formand for HSP-foreningen for særligt sensitive mennesker, og hun gør derigennem et stort arbejde for at udbrede kendskabet til de sensitive personlighedstræk for forældre, i daginstitutioner og i skoleverdenen. Arbejdet bringer hende i kontakt med mange forældre til sensitive børn.

Athina Delskov siger om sig selv:
”Jeg har altid haft en stor indlevelsesevne. Jeg vidste ikke, at den hang sammen med mine sensitive personlighedstræk. Da jeg lærte det at kende, faldt mange brikker på plads. Min nye indsigt har givet mig ekstra glæde og en dybere ro.”

Om forfatteren – Lene Sonne

Lene Sonne er uddannet pædagog, psykoterapeut og coach. Hun har mange års erfaring som leder i en børnehave med fokus på særligt sensitive børn. Herudover har Lene de seneste år arbejdet som rådgiver, foredragsholder og underviser inden for området særligt sensitive børn, unge og voksne.

Lene Sonne er den ene af to forfattere bag ARONSENs populære bogserie om det sensitive personlighedstræk: Sensitive børn (2014), Introduktion til sensitive børn (2015) og Sensitive unge (2015).

Lene Sonne siger om sig selv:
“Jeg har altid haft en særlig motivation for at arbejde i dybden med tingene og beskæftige mig med ting, der rent eksistentielt er meningsfulde. Det er vigtigt, at vi mennesker er sammen om noget, der har en dyb betydning for os.”

 

Uddrag