Sensitive børn

ISBN: 9788799662319

Sidetal: 344
1. udgave – 4. oplag
Hæftet
Udgivelsesdato: 08-09-2014

 

DKK  199,95

At være særligt sensitiv betyder, at man bearbejder sanseindtryk med flere nuancer og større dybde end andre, og helt op til 20 % af alle børn kan betegnes som særligt sensitive. Sensitivitet er ikke en diagnose, men et temperament. Sensitive mennesker er ofte talentfulde på en lang række områder, men de er samtidig også mere sårbare, netop fordi de er mere modtagelige for indtryk. Mange problemer kan derfor forebygges og undgås, hvis man forsøger at forstå de sensitive sider bedre.

Sensitive børn er den første danske bog om emnet. I bogen findes blandt andet et spørgeskema, så du kan finde ud af, om dit barn er særligt sensitivt. Du kan læse om, hvordan livet opleves for de sensitive børn og om de udfordringer, der kan være for forældre og fagpersoner.

Bogen giver både konkrete råd og svar på spørgsmål om, hvordan man bedst støtter et sensitivt barn. Bogen er baseret på en lang række danske cases med sensitive børn og deres forældre samt interviews med sundhedsplejersker, pædagoger, lærere og psykologer, der alle har beskæftiget sig indgående med emnet.

Sensitive børn er den første bog i en serie om sensitive mennesker.

Om forfatteren – Athina Delskov

Athina Delskov er psykolog og har en række terapeutuddannelser bag sig.

Hun har fået sin første omfattende viden om sensitive personlighedstræk gennem arbejdet med særligt sensitive børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser eller selvskade. Ifølge Athina Delskov var det nødvendigt virkelig at forstå disse personer for at kunne hjælpe dem med at skabe en tilværelse i harmoni med sensitiviteten samt et liv uden spiseforstyrrelse og selvskade. I 2009 besluttede hun at udbrede sine erfaringer til sensitive mennesker generelt.

Gennem de sidste mange år har Athina rådgivet forældre til sensitive børn, noget af denne rådgivning er foregået i forældregrupper. Hun har også holdt mange foredrag og workshops om særligt sensitive børn. Athina er derudover formand for HSP-foreningen for særligt sensitive mennesker, og hun gør derigennem et stort arbejde for at udbrede kendskabet til de sensitive personlighedstræk for forældre, i daginstitutioner og i skoleverdenen. Arbejdet bringer hende i kontakt med mange forældre til sensitive børn.

Athina Delskov siger om sig selv:
”Jeg har altid haft en stor indlevelsesevne. Jeg vidste ikke, at den hang sammen med mine sensitive personlighedstræk. Da jeg lærte det at kende, faldt mange brikker på plads. Min nye indsigt har givet mig ekstra glæde og en dybere ro.”

Om forfatteren – Lene Sonne

Lene Sonne er uddannet pædagog, psykoterapeut og coach. Hun har mange års erfaring som leder i en børnehave med fokus på særligt sensitive børn. Herudover har Lene de seneste år arbejdet som rådgiver, foredragsholder og underviser inden for området særligt sensitive børn, unge og voksne.

Lene Sonne er den ene af to forfattere bag ARONSENs populære bogserie om det sensitive personlighedstræk: Sensitive børn (2014), Introduktion til sensitive børn (2015) og Sensitive unge (2015).

Lene Sonne siger om sig selv:
“Jeg har altid haft en særlig motivation for at arbejde i dybden med tingene og beskæftige mig med ting, der rent eksistentielt er meningsfulde. Det er vigtigt, at vi mennesker er sammen om noget, der har en dyb betydning for os.”

 

Uddrag