Lene Sonne

Lene Sonne er uddannet pædagog, psykoterapeut og coach. Hun har mange års erfaring som leder i en børnehave med fokus på særligt sensitive børn. Herudover har Lene de seneste år arbejdet som rådgiver, foredragsholder og underviser inden for området særligt sensitive børn, unge og voksne.

Lene Sonne er den ene af to forfattere bag ARONSENs populære bogserie om det sensitive personlighedstræk: Sensitive børn (2014), Introduktion til sensitive børn (2015) og Sensitive unge (2015).

Lene Sonne siger om sig selv:
“Jeg har altid haft en særlig motivation for at arbejde i dybden med tingene og beskæftige mig med ting, der rent eksistentielt er meningsfulde. Det er vigtigt, at vi mennesker er sammen om noget, der har en dyb betydning for os.”