Athina Delskov

Athina Delskov er psykolog og har en række terapeutuddannelser bag sig.

Hun har fået sin første omfattende viden om sensitive personlighedstræk gennem arbejdet med særligt sensitive børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser eller selvskade. Ifølge Athina Delskov var det nødvendigt virkelig at forstå disse personer for at kunne hjælpe dem med at skabe en tilværelse i harmoni med sensitiviteten samt et liv uden spiseforstyrrelse og selvskade. I 2009 besluttede hun at udbrede sine erfaringer til sensitive mennesker generelt.

Gennem de sidste mange år har Athina rådgivet forældre til sensitive børn, noget af denne rådgivning er foregået i forældregrupper. Hun har også holdt mange foredrag og workshops om særligt sensitive børn. Athina er derudover formand for HSP-foreningen for særligt sensitive mennesker, og hun gør derigennem et stort arbejde for at udbrede kendskabet til de sensitive personlighedstræk for forældre, i daginstitutioner og i skoleverdenen. Arbejdet bringer hende i kontakt med mange forældre til sensitive børn.

Athina Delskov siger om sig selv:
”Jeg har altid haft en stor indlevelsesevne. Jeg vidste ikke, at den hang sammen med mine sensitive personlighedstræk. Da jeg lærte det at kende, faldt mange brikker på plads. Min nye indsigt har givet mig ekstra glæde og en dybere ro.”

I 2014 udkom Sensitive børn og i 2015 Sensitive Unge, som Athina Delskov har skrevet sammen med pædagog, psykoterapeut og coach, Lene Sonne.